Παραγγελία Δακτυλιδιών

Φόρμα Παραγγελίας Δακτυλιδιών

Για να παρελάβετε τα δακτυλίδια συμμετοχής σε τοπικούς διαγωνισμούς του ΕΠΑΜ θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα την οποία και θα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο epam2006@gmail.com ή στη διεύθυνση του συλλόγου μας.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ