Κανονισμός

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε προκειμένου να διασαφηνίσει θέματα τα οποία δεν αναφέρονται στο καταστατικό του συλλόγου. Ο κανονισμός αυτός δεν έχει ισόβια ισχύ αλλά μπορεί να αλλάζει ή να συμπληρώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Η ισχύς του είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη του συλλόγου, η δε σύνταξη ή τροποποίησή του αφορά το διοικητικό συμβούλιο.

1) Δαχτυλίδια

Τα δαχτυλίδια θα παραγγέλνονται από τα μέλη του συλλόγου μέσω ειδικού εντύπου το οποίο θα αποστέλλεται εγκαίρως και στο οποίο θα συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο, ο κωδικός εκτροφέα, ο αριθμός των δαχτυλιδιών, η διάμετρος τους και η αρίθμηση που επιθυμείται.
Ο αριθμός των δαχτυλιδιών πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 10 και η ελάχιστη παραγγελία είναι 10 δαχτυλίδια. Το έντυπο αυτό μαζί με το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης του αντιτίμου της αξίας των δαχτυλιδιών, είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα γραφεία του συλλόγου που βρίσκονται  Γ. Γεννηματά, ΤΚ 56123 Αμπελόκηποι – Θεσσαλονίκη, είτε θα παραδίδεται αυτοπροσώπως στα γραφεία. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα αποστέλλονται εγκαίρως μαζί με το υπόλοιπο υλικό.
Οι παραγγελίες θα είναι τρεις (3) με τις εξής καταληκτικές ημερομηνίες :
1η παραγγελία: έως 31 Οκτωβρίου
2η παραγγελία: έως 15 Δεκεμβρίου
3η παραγγελία: έως 15 Φεβρουαρίου
Τα δαχτυλίδια θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία του συλλόγου ή θα ταχυδρομούνται κατά περίπτωση με χρέωση παραλήπτη. Για αυτό και τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο σύλλογο. Η τιμή για το κάθε δαχτυλίδι αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με την τιμή της αγοράς.Με τηνπαραλαβή των δακτυλιδιών  θα πρέπει να εξοφλείται και η συνδρομή του έτους που αφορούν τα δακτυλίδια(π.χ.δακτυλίδια του 2013 θα πρεπει να εξοφλείται και η συνδρομή του ’13).

2) Συναντήσεις μελών – Τεχνικές επιτροπές

Τα μέλη μπορούν να συναντώνται στα γραφεία του συλλόγου όπου μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις σε θέματα εκτροφής και διαχείρισης. Επίσης εκεί μπορούν να γίνονται σεμινάρια, προβολές, παρουσιάσεις πουλιών ακόμη και διήμερα σόου – σεμινάρια.
Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων έχει ως εξής :
Χειμερινό (Σεπτέμβριος – Μάιος). Τετάρτη και Κυριακή 6μμ-9μμ
Θερινό (Ιούνιος – Αύγουστος).  Δευτέρα και Τετάρτη 7μμ – 10μμ

Εκτάκτως όταν προκύπτει κάτι θα ειδοποιούνται τα μέλη τηλεφωνικώς.
Λόγω έξαρσης της πανδημίας οι συναντήσεις μελών και οι λοιπές συναθροίσεις αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας! 

3) Επίσης:

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, υπεύθυνο είναι το διοικητικό συμβούλιο, του οποίου οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές και ουσιαστικά συμπληρώνουν τον κανονισμό αυτό.