Εκτροφέας Γεωργιάδης Γεώργιος

  • Wix Facebook page

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937254716

Εκτρεφόμενα είδη: Γκριζόφτερα, Μαυροκόκκινα, Αχάτες κόκκινοι, Ασπροκόκκινα μωσαϊκά, Λιποχρωμικά κόκκινα-λευκά-κίτρινα

1/5