Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των τοπικών διαγωνισμών ανά έτος (pdf):

14ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2019)
13ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2018)
12ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2017)
11ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2016)
10ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2015)
9ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2014)
8ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2013)
7ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2012)
6ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2011)
5ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2010)
4ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς (2009)
3ος Τοπικός Διαγωνισμός Πτηνών Συντροφιάς(2008)