Ασθένειες Πτηνών Συντροφιάς

Ο Σύλλογος μας διοργάνωσε την Κυριακή 14/4/2013, εκδήλωση – σεμινάριο με θέμα “Ασθένειες πτηνών συντροφιάς” και εισηγητή τον κτηνίατρο Σιάσιο Αθανάσιο.