Άρθρα

13ος Τοπικός Διαγωνισμός 2018

Τρίτη 4/12: 16:00 Στα γραφεία του συλλόγου, μεταφορά και στήσιμο εξοπλισμού.

Τετάρτη 5/12: 16:00-20:00 Εγκλωβισμός πουλιών.

Πέμπτη 6/12: Κρίση π…